گفتگویی خواندنی با یکی از فعالان انقلابی سراب

سراب فردا:در ادامه سلسله گزارش های خود از وقایع و رویدادهای سراب 57 با مراجعه به آرشیو هنری آقای مجتهدی و اقای یگانه برگ دیگری از خاطرات و حال و هوای آن روز را از زبان روایان بازخوانی خواهیم کرد.